Trang chủ » Đại học Singapore » Hệ thống chấm điểm đại học và điểm trung bình tại Singapore

Hệ thống chấm điểm đại học và điểm trung bình tại Singapore

Điểm trung bình và tỷ lệ phần trăm trên số dư

Hệ thống chấm điểm học thuật của trường đại học thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác. Sinh viên mới ở Singapore có thể thấy hệ thống chấm điểm của trường rất phức tạp và khó hiểu lúc đầu.

Mặc dù mỗi trường đại học tuân theo quy trình chấm điểm riêng của mình, đây là một bản tóm tắt về hệ thống chấm điểm chung ở Singapore:

Các trường đại học tự trị ở Singapore

Hầu hết các trường đại học tự chủ ở Singapore áp dụng hệ thống Điểm trung bình (GPA).

NTU, NUS, SUTD và SMU

Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) tuân theo hệ thống chấm điểm tính đến 5,0 điểm. Tuy nhiên, Đại học Quản lý Singapore (SMU) áp dụng hệ thống chấm điểm 4.0.

Bảng dưới đây cho thấy hệ thống chấm điểm học thuật tiếp theo là NTU, NUS, SUTD và SMU:

Lớp chữ cáiNTU và NUSSUTD (SUTD)SMU
5.0 Điểm lớp tỷ lệ5.0 Điểm lớp tỷ lệ4.0 Điểm điểm quy mô (Phạm vi điểm đánh dấu%)
A+ (A+5.05.34.3 (>= 86%)
A5.05.04.0 (83-85%)
A-4.54.53.7 (80-82%)
B+ B+ (B+4.04.03.3 (77-79%)
B3.53.53.0 (74-76%)
B-3.03.02.7 (70-73%)
C+ (C+ )2.52.52.3 (67-69%)
C2.02.02.0 (64-66%)
C-N.AN.A1.7 (60-63%)
D+1.51.51.3 (53-59%)
D1.01.01.0 (50-52%)
F0.00.00.0 (<= 49%)

Các trường đại học Úc với Cơ sở Singapore

Đại học James Cook Singapore (JCUS) và Curtin Singapore đều cung cấp các chương trình cấp bằng của Úc, do đó hệ thống chấm điểm của họ rất khác với các trường đại học khác ở Singapore.

Vì Đại học James Cook và Đại học Curtin được đặt tại các tiểu bang khác nhau ở Úc, hệ thống chấm điểm thay đổi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Mỗi trường đại học có thể có những biến thể nhỏ trong hệ thống chấm điểm của mình.

Hệ thống chấm điểm cho Đại học James Cook Singapore như sau:

Lớpsự miêu tảĐiểm lớp Phạm vi đánh dấu (%)
HDVượt qua với sự khác biệt cao785-100%
DVượt qua với sự khác biệt675-84%
CVượt qua với tín dụng565-74%
P.Vượt qua450-64%
PC*Vượt qua bị thủng lưới348-49%
N.Không1.5<50%

* có thể không được sử dụng như một điều kiện tiên quyết mà không có sự cho phép của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng / Cơ sở có liên quan

Bảng dưới đây cho thấy hệ thống chấm điểm được Thông qua bởi Curtin Singapore:

Lớpsự miêu tả Phạm vi đánh dấu (%)
10Sự khác biệt cao100%
9Sự khác biệt cao90-99%
8Sự khác biệt cao80-89%
7Phân biệt70-79%
6tín dụng60-69%
5Vượt qua50-59%
FKhông0-99%

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Điểm trung bình tốt ở Singapore là gì?

Thông thường, điểm trung bình 3.0 đến 3.5 được coi là điểm trung bình tốt trên hệ thống chấm điểm quy mô 4.0. Điều này tương đương với điểm "B" trên trung bình. Điểm trung bình 3,5 được sử dụng làm điểm chuẩn chung khi xác định điểm trung bình đại học tốt.
Đối với hệ thống chấm điểm thang điểm 5.0, điểm trung bình cao hơn 4.0 hoặc điểm trung bình cao hơn 4.5 được coi là điểm trung bình tốt.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.